Huisregels Volksfeesten Oele

U bent van harte welkom op de Volksfeesten Oele! Om het feest voor iedereen gezellig te houden hebben we een aantal huisregels opgesteld. Lees deze aandachtig door om misstanden te voorkomen!

• U betreedt dit terrein op eigen risico.

• De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, (gehoor)beschadiging of het kwijt raken van persoonlijke eigendommen.

• Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
Zonder aantoonbaar identiteitsbewijs bepaalt de organisatie of er wel of geen alcoholische dranken verstrekt worden.

• De organisatie kan beslissen om personen die overlast veroorzaken, of minderjarigen die onder invloed van alcohol zijn de toegang tot het terrein te weigeren of deze personen van het terrein te verwijderen.
In uitzonderlijke gevallen worden deze personen overgedragen aan de politie of worden de ouders van de minderjarigen benaderd.

• Het gebruik, bezit en/of handel in verdovende middelen (inclusief lachgas) is verboden.

• Het is verboden om zelf drank, etenswaren en/of glaswerk mee te nemen op het terrein.

• Het is verboden te roken in de tent.

• Op zaterdagavond is het terrein alleen toegankelijk op vertoon van een toegangsbewijs. Bij het verlaten van het terrein wordt het toegangsbewijs ingenomen.

• Door het terrein te betreden geeft men automatisch toestemming aan de organisatie voor het maken van foto’s en dat deze foto’s voor PR-doeleinden kunnen worden gebruikt.

• Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.

Als je dit terrein betreedt ga je akkoord met bovenstaande huisregels. We wensen je veel plezier op de Volksfeesten Oele.

Terug naar de homepage

Jupiler
Lammersen
Kerkveld

Route & Contact

Contactformulier